Sensor scenery

Vi skapar eller översätter dina säkerhetsdatablad

Vi skapar eller översätter dina säkerhetsdatablad. Vi erbjuder även Sensor-abonnent ämnesregister på internet, och datorprogrammet Sensor-chemdoc för framställning av säkerhetsdatablad.


Produktion av säkerhetsdatablad

Vi producerar säkerhetsdatablad enligt den europeiska CLP förordningen och REACH bilaga II. Via vårt system Sensor-chemdoc levererar vi datablad av högsta kvalitet. Exempel på datablad vi har producerat finns i Sensor-portalen. Klicka här för priser och information.

Färger och layout

Färger och layout anpassas till internetprofil, se exempel 1 2 3 4 5 6 7 8

Online beställning

Order SDS online    Produktion av SDB med pris-garanti. Vägledande pris SEK 1650,- Klicka här för online beställning
Sensor-abonnent - kemikaliearkiv med riskanalysmodul

Vi erbjuder kemikaliearkivet Sensor-abonnent med anpassad funktionalitet, enkel eller avancerad - ditt val.   Sensor-abonnent används av våra kunder i 20 år och innehåller alla funktioner du behöver för att hantera kemikalier på ett säkert och korrekt sätt.
Mer information...

App för Android och Apple mobila enheter

Appen Sensor-chemstore för mobila enheter installeras från Google Play eller App Store. Installera och prova vår demo eller klicka här för mer information och skärmbilder.   

Utbildningen

Utbildningen består huvudsakligen av videofilmer som finns tillgängliga under hjälpmenyn i systemet. Om så önskas håller vi även utbildning 'on-site' i användningen av kemikaliearkivet, kemiska föreskrifter och säkerhetsdatablad.Outsourcing

Många företag vill outsourca driften av det kemiska arkivet. Vi har lång erfarenhet av detta, kontakta oss för information.
Sensor-chemdoc - kemikaliesystem för tillverkare och leverantörer

Sensor-chemdoc är ett verktyg för framställning av säkerhetsdatablad, klassificering, faro-märkning, automatisk generering av säkerhetsdatablad och mycket mer. Systemet har använts av kemiska leverantörer i mer än 25 år. Vänligen kontakta oss via telefon eller eller klicka här för mer information

För information om hur man använder Sensor-chemdoc och KBU-modulen för framställning av säkerhetsdatablad klicka här.Uppgradering till version 8.8f  kan lastes ned under support.Kemikalierelaterade tjänster

Kurser och utbildning i användningen av system och regelverk. Distribution av datablad. Översättning och kvalitetssäkring av utländska datablad. Kemikalieconsulting och substitution av kemikalier.