Vi skapar eller översätter dina säkerhetsdatablad

Vi skapar eller översätter dina säkerhetsdatablad. Vi erbjuder även Sensor-abonnent ämnesregister på internet, och datorprogrammet Sensor-chemdoc för framställning av säkerhetsdatablad.

Säkerhetsdatablader

Produktion av säkerhetsdatablad

Vi producerar säkerhetsdatablad enligt den europeiska CLP förordningen och REACH bilaga II. Via vårt system Sensor-chemdoc levererar vi datablad av högsta kvalitet. Exempel på datablad vi har producerat finns i Sensor-portalen. Klicka här för priser och information.


Färger och layout

Färger och layout anpassas till internetprofil, se exempel 1 2 3 4 5 6 7 8

Kemikalierelaterade tjänster

Deklarering til Produktregisteret

Om du importerer eller produserer kjemikalier er vi behjelpelig med å deklarere dine kjemikalier i Produktregisteret. Kjemikaliedeklarasjon gjøres i Altinn, vi har skrevet mer om dette på denne siden.

Opprette PCN (melding til giftinformasjonssentralen)

Från och med den 1 januari 2021 måste företaget skicka ett PCN (Poison Center Notification) och märka kemikalien med ett UFI-nummer (UFI-kod). Läs mer om detta på våra informationssidor.

Faromärkning av kemikalier

Vi har lång erfarenhet av faromärkning. Vårt system Sensor-chemdoc producerar snabbt en föreslagen faraetikett för din förpackning.

Kemikaliearkiv

Kemikaliearkiv med riskanalysmodul

Vi erbjuder kemikaliearkivet Sensor-abonnent med anpassad funktionalitet, enkel eller avancerad - ditt val.   Sensor-abonnent används av våra kunder i 20 år och innehåller alla funktioner du behöver för att hantera kemikalier på ett säkert och korrekt sätt.


App for Android og Apple mobile enheter

Appen Sensor-chemstore för mobila enheter installeras från Google Play eller App Store. Installera och prova vår demo eller klicka här för mer information och skärmbilder.

Kemikaliesystem för tillverkare och leverantörer

Verktyg för produktion av säkerhetsdatablad, klassificering, märkning, etc.

Sensor-chemdoc - kemikaliesystem för tillverkare och leverantörer Sensor-chemdoc är ett verktyg för framställning av säkerhetsdatablad, klassificering, faro-märkning, automatisk generering av säkerhetsdatablad och mycket mer. Systemet har använts av kemiska leverantörer i mer än 25 år. Vänligen kontakta oss via telefon eller eller klicka här för mer information
Uppgradering till version 9.0d

För information om hur man använder Sensor-chemdoc och KBU-modulen för framställning av säkerhetsdatablad klicka här.

Sensor Chemcontrol AS | Storgata 30, 3611 Kongsberg, Norge Telefon: 32 77 06 60 / 920 89 169 E-post: helpdesk@sensor.as