Sensor-chemstore - stoffkartotek på mobil

Sensor-chemstore er vårt web baserte stoffkartoteket Sensor-abonnent tilpassed mobile enheter. Med Sensor-chemstore har du enkel tilgang til ditt stoffkartotek på mobiltelefon eller nettbrett selv når du ikke er i nærheten av en datamaskin. Du logger deg inn i Sensor-chemstore med det samme brukernavn og passord som i Sensor-abonnent.
Sensor-chemstore er til fri benyttelse for våre kunder.

 

Sensor-chemstore inkluderer følgende:

 • Sikkerhetsdatablader
 • Informasjonsblad (verneblad)
 • Fare- etiketter
 • Teknisk datablad, brukerveiledinger, etc
 • Rapportbibliotek
 • Lokasjoner og kjemikalier
 • Risikoindikasjon
 • Risikoanalyser
 • Søkefunksjoner
 • Fri benyttelse

Android og IOS (iPhone)

Sensor-chemstore lastes ned uten kostnad fra Google Play eller App Store.Demoversjon

I Sensor-chemstore finnes et åpent login til demoversjonen. Last ned appen og prøv vår løsning for mobile enheter, helt uten forpliktelser selvfølgelig. Vennligst ta kontakt med oss om du har spørsmål om Sensor-chemstore.Noen tips om bruk

Små skjermer på mobile enheter gjør det til en utfordring å finne informasjon i lange dokumenter. Vi har tatt hensyn til dette under utviklingen av Sensor-chemstore. Her er noen tips for maksimalt utbytte av appen:

 • Roter skjemen til landskapsvisning når du leser sikkerhetsblader og andre dokumenter.
 • Bruk fingerzoom for oversikt i dokumentet - zoom inn for å lese.
 • Bruk favorittfunksjonene på appmenyen for enklere navigasjon.
 • Usikker på mobildekning - dokumenter du tidligere har lest lagres automatisk på enheten (kun Android).
Skjermbilder fra Sensor-chemstore

Under ser noen skjermbilder vi har hentet fra appen. Bildene gir noen tips som kan hjelpe deg å komme igang.


Skjermbilde fra login dialogen

1) Login dialogen: Brukernavn og passord er det samme som du allerede benytter i Sensor-abonnent. Login til demoversjonen er åpent for alle som vil vite mer om vårt stoffkartotek.


Skjermbilde for navigajon og lokasjoner

2) Navigasjon og lokasjoner: Etter login vises hovedmenyen nederst på skjemen, appmeny øverst til høyre. Du kan velge følgende fra menyene:

 • Pil tilbake - forrigje valg i appen, velg enhetens tilbaketast for nytt login.
 • Kjemikaliesøk - åpner søkefunksjon for kjemikalie, uavhengig av lokasjon.
 • Lokasjoner - velg lokasjonen som skal vises. Et ark på symbolet viser at kjemikaler finnes på lokasjonen.
 • Favoritter (appmenyen) - øverst til høyre kan du definere og vedlikeholde favoritter. Favoritter kan legges til når et sikkerhetsblad eller en lokasjon vises på skjermen.


Skjermbilde for enkeltlokasjon

3) Valgt lokasjon: For hver lokasjon vises kjemikaliene og følgende elementer:

 • Under lokasjonens navn vises menyen for lokale rapport.
  Rapportene inkludere kjemikalier på valgt lokasjon og underlokasjoner.
 • Symbol for risikoindikasjon nivå 1 - 5. Klassifiseringssystemet er utviklet av Sensor-chemcontrol AS og har en sentral rolle i stoffkartoteket og for utarbeidelslesle av risikoanalyser.
 • Trykk på huset for å se andre lokasjoner hvor kjemkaliet er plassert.
 • PDF symbolet har en utskriftsmeny for hvert enkelt kjemikalie på lokasjonen.
  Hvilke valg som vises i menyen er bestemt av hvordan kjemikalieinformasjonen er lagret i systemet, for eksempel har kjemikalier lagret som et PDF dokument vesenlig færre mulighet enn om det er lagret i et tabellformat i databasen (Sensor format).


Skjermbilde for lokale rapporter

4) Lokale rapporter: På rapportmenyen finnes rapporter som kun inkluderer kjemikalier som er plassert på valgt lokasjon og/eller underlokasjon(er).


Skjermbilde utskriftsmeny

5) Utskriftmeny for enkeltkjemikalie: På utskriftmenyen for hvert enkelt kjemikalie kan følgende dokumenter hentes frem på skjermen:

 • Kvalitetskontrollert sikkerhetsdatablad i Sensor format.
 • Leverandørens orginale sikkerhetsdatablad i PDF format.
 • Informasjonsblad (verneblad)
 • Fare-etiketter
 • Inntil 4 valgfrie dokumenter i PDF format


Skjermbilde for favoritter

6) Appmeny: På appmenyen øverst til høyre på skjermen kan man legge inn og vedlikeholde favoritter. Favorittene deles inn i 2 grupper:

 • For å hente frem sikkerhetsblad for et bestemt kjemikalie.
 • For å hente frem en bestemt lokasjon.


Skjermbilde for kjemikalesøk

7) Kjemikaliesøk: Ved å velge kjemikaliesøk på hovedmenyen vises skjermbildet hvor man kan man søke frem kjemikalier i stoffkartoteket på tvers av lokasjon. De samme funksjoner som er tilghenglig for enkeltkjemikalier på lokasjon er tilgjengelig etter et søk. Se punkt 3 og 5 over.


Skjermbilde - sikkerhetsblad i portrettvisning

8) Sikkerhetsblad i portrettvisning: Et sikkerhetsdatablad på små mobile enheter kan være problematisk, men ved bruk av fingerzoom finner man den informasjon man er på leting etter. Vi anbefaler at man roterer skjermen til landskapsvisning på små mobile enheter, se punkt 9) under.


Skjermbilde - sikkerhetsblad i landsaptvisning

9) Sikkerhetsblad i landskapsvisning: Ved å rotere skjemen til landskap, og bruk av fingerzoom, er det mulig å lese sikkerhetsblader på de aller fleste mobile enheter. I landskapsvisning har vi fjernet skjermelementer for å gi plass til dokumentet.Har du fremdeles spørmål om vår mobile løsning, blir vi glad om du kontakter oss.