Produkter och tjänster

 

Produktion av säkerhetsdatablad

Vi producerar säkerhetsdatablad enligt de nya europeiska CLP reglerna och REACH bilaga II. Genom att utnyttja vårt egenutvecklade system Sensor chemdoc levererar vi säkerhetsdatablad av högsta kvalitet.
Mer information om produktion av säkerhetsdatablad...

 

Sensor-abonnent - elektroniskt kemikaliearkiv med riskanalys

Sensor-abonnent - administrativ tjänst för slutanvändare av kemikalier, var kunden kan skapa och uppdatera den webbaserade kemisk arkiv. Systemet har integrerade funktioner för risk analys av kemikalier med avseende på hälsa, miljö och fysisk säkerhet. Kontakta en av våra kundkonsulter för mer information eller en demonstration.
Mer information om Sensor-abonnent...

 

Sensor-chemdoc - verktyg för säkerhetsdatablad

Sensor-chemdoc - et professionelt Windows-baserad verktyg för produktion av säkerhetsdatablad, klassificering och märkning av kemikalier, samt översättning och distribution av kemi relaterade dokument.
Mer information om Sensor-chemdoc...

 

Kemikalierelaterade tjänster

  • Kurser och utbildning i användningen av system och regelverk
  • Framställning av säkerhetsdatablad.
  • Distribusjon av datablader
  • Översättning och kvalitetssäkring av utländska datablad
  • Chemical consulting och substitution av kemikalier
  • Kartläggning och registrering av kemikalier