Vi utarbeider eller oversetter dine sikkerhetsdatablader

Sensor-chemcontrol tilbyr datasystemer og tjenester for dokumentasjon og håndtering av farlig kjemikalier, og har i mer enn 20 år hjulpet bedrifter med å følge et komplisert regelverk for sikker håndtering av kjemikalier.

Sikkerhetsdatablader

Utarbeidelse av sikkerhetsdatablader

Vi leverer sikkerhetsdatablader hurtig med høy kvalitet. Leveringstiden er som regel 1-3 dager. Sikkerhetsdatabladene distribueres i Sensor-portalen og er tilgjengelig for dine kunder uten ekstra kostnad. Trykk her for priser og mer informasjon.


Farger og layout

Sikkerhetsdatbladets farger og layout tilpasset bedriftens internettprofil, se eksempel: 1 2 3 4 5 6 7 8

Kjemikalierelaterte tjenester

Deklarering til Produktregisteret

Om du importerer eller produserer kjemikalier er vi behjelpelig med å deklarere dine kjemikalier i Produktregisteret. Kjemikaliedeklarasjon gjøres i Altinn, vi har skrevet mer om dette på denne siden.

Opprette PCN (melding til giftinformasjonssentralen)

Fra 1. Januar 2021 skal bedriften sende inn en PCN (Poison Center Notification) og merke kjemikaliet med UFI nummer (UFI kode). Les mer om dette på våre informasjonssider.

Faremerking av kjemikaler

Vi har lang erfaring med fare-merking. Vårt system Sensor-chemdoc tar raskt frem et forslag til fare-etikett for din emballasje.

Stoffkartotek

Stoffkartotek med risikoanalyse

Vi tilbyr stoffkartotek med kundetilpasset funksjonalitet, enkelt eller avansert - ditt valg. Sensor-abonnent er benyttet av våre kunder i 20 år og inneholder alle de funksjoner du ønsker deg for å behandle kjemikalier på en sikker og forskriftsmessig måte.


App for Android og Apple mobile enheter

Stoffkartotek appen Sensor-chemstore for mobile enheter installeres fra Google Play eller App Store. Trykk her for informasjon om innlogging til demoversjonen.

Utarbeide egne sikkerhetsdatablader

Kjemikaliesystem for bedrifter som lager sikkerhetsdatablader

Sensor-chemdoc er et verktøy for bedrifter som selv utarbeider sine datablader. Systemet har vært i bruk av kjemikalieleverandører i mer enn 25 år og inneholder funksjoner for klassifisering, faremerkning, automatisk generering av datablader (KBU modulen) og mye mer. Ta kontakt med oss over telefon eller trykk her for mer informasjon om Sensor-chemdoc
Oppgradering til versjon 9.0d kan lastes ned under support.

Om du ønsker informasjon om hvordan du benytter Sensor-chemdoc og KBU modulen for utarbeidelse av sikkerhetsdatablader trykk på denne linken

Sensor Chemcontrol AS | Storgata 30, 3611 Kongsberg, Norge Telefon: 32 77 06 60 / 920 89 169 E-post: helpdesk@sensor.as