Om Sensor Chemcontrol AS

Virksomhet

Sensor Chemcontrol AS ble etablert i 1994. Vår virksomhet er basert på utvikling av programvare for å dokumentere sikker bruk av farlige kjemikalier, og utføre tjenester rundt dette. Vi tilbyr elektronisk stoffkartotek, risikoanalyse ved bruk av kjemikalier samt utarbeidelse, revidering, oversettelse og distribuering av sikkerhetsdatablader.

Policy

Hele vår virksomhet skal bygge på profesjonalitet, høy kompetanse, kvalitet og service for å skape tilfredshet hos våre kunder, og for å få tillit i markedet for våre produkter og tjenester.

Mål

Vi har som mål å bli en ledende aktør i markedet innenfor vår nisje. Vi skal bli oppfattet som en attraktiv partner av våre kunder.

Strategi

Gjennom planlagt og bevisst satsning på kvalitet, teknologi, kompetanse og profesjonell markedsføring, skal vi nå våre kvalitative og kvantitative mål.


Kontaktinformasjon

Sensor Chemcontrol AS
Storgata 30
3611 Kongsberg
Norge Account recieveable person: Jens Krotseng
Bank: DNB, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo
Account number: 1594 53 65533
IBAN: NO74 1594 53 65533
Swift Code: DNBANOKK

Telefon: +47 32 77 06 60
Mobil: +47 920 89 169    
E-post: helpdesk@sensor.as
Organisasjonsnummer: 968 944 215 MVA