Produkter og tjenester

Utarbeidelse av sikkerhetsdatablader

Vi utarbeider sikkerhetsdatablader i henhold til det nye europeiske CLP regelverket og REACH bilag II. Med mer enn 20 år i bransjen legger vi vår prestisje i å levere datablader med høy kvalitet og kort leveringstid.
Mer informasjon om utarbeidelse av sikkerhetsdatablader...

 

Tekniske datablader

Vi utarbeide også dine tekniske datablader. Velg mellom en rekke forskjellige oppsett tilpasset din firmaprofil. Leveringstiden på tekniske datablad er normalt 2-4 dager, ta kontakt med oss for et tilbud. Mer informasjon om tekniske datablader...

 

Kjemikaliedeklarering til produktregisteret

Bedrifter som omsetter biocider, eller omsetter merkepliktige kjemikalier i kvanta over 100 kg pr år, skal deklarere dette til produktregeisteret ved å sende inn en elektronisk deklarering.
Dette er en tjeneste vi tilbyr, du finner priser her.
Mer informasjon om kjemikaliedeklarering til produktregisteret...

Poison Centre Notification (UFI-Kode)

UFI nummer eller UFI kode (unique formula identifier) er et nytt identifikasjonsnummer som oppføres på sikkerhetsdatablad og fare-etikett. UFI-koden oprettes ved innsendelse av en Poison Centre Notification (PCN). Hvert nummer er knyttet opp mot sammensetningen av stoffet. Nummeret benyttes ved kontakt med giftinformasjonsenralen i forbindelse med ulykker og lignende. Et UFI nummer er på 16 karakterer, for eksempel på denne formen: M8AN-AT4Q-WECA-DY4C
Mer informasjon om UFI-Kode og PCN

 

Sensor-portalen - kostnadsfri distribusjon av sikkerhetsdatablader

I Sensor-portalen lagres sikkerhetsdatablader vi har utarbeidet slik at de er tilgjengelig for dine kunder uten kostnad. Databasen er åpen med fri tilgang. Det er ikke krav om at du registrerer deg for å lese sikkerhetsbladene.
Dersom du har egen nettbutikk eller hjemmeside kan du linke deg direkte til datablader som er synlige i Sensor-portalen. Om databladet i ettertid oppdateres (revideres) så er linken den samme slik at bedriftenes hjemmeside eller nettbutikk ikke må oppdateres.
Her finner du listen over produktene i Sensor-portalen

 

Tjenester

Sensor Chemcontrol tilbyr en rekke tjenester:

  • Kurs og opplæring i bruk av systemer og regelverk
  • Distribusjon av datablader
  • Oversettelse og kvalitetssikring av utenlandske datablader
  • Kjemikalierådgivning og substitusjon av kjemikalier
  • Kartlegging og registrering av kjemikalier

Sensor-abonnent - elektronisk stoffkartotek med risikoanalyse

Sensor-abonnent er et elektronisk stoffkartotek for håndtering av sikkerhets-datablader og annen dokumentasjon knyttet til farlige kjemikalier som benyttes i bedriften. Løsningen inneholder eksponeringslogg og modul for risikoanalyse som gjør bedriften i stand til å arbeide systematisk med å redusere risiko forbundet med bruk av kjemikalier. Sensor-abonnent er først og fremst rettet mot sluttbrukere av kjemikalier. Ta kontakt med en av våre kundekonsulenter for en presentasjon.
Mer informasjon om Sensor-abonnent...

 

Sensor-chemdoc - verktøy for sikkerhetsdatablader

Sensor-chemdoc er et profesjonelt verktøy for utarbeidelse av sikkerhetsdatablader, klassifisering og merking av kjemikalier, samt oversettelse og distribusjon av kjemikalie-relaterte dokumenter. Systemet består av en grunnmodul og en rekke tilleggsmoduler som aktiveres etter behov. En årlig vedlikeholdsavtal (SVO-avtale) er obligatorisk ved kjøp av systemet og sikrer at våre kunder alltid har ett oppdatert system etter gjeldende forskrifter.
Mer informasjon om Sensor-chemdoc...

 

Sensor-chemstore - stoffkartotek på mobil

Sensor-chemstore er vårt web baserte stoffkartotek tilpasset mobile enheter i en app. Med Sensor-chemstore har du enkel tilgang til informasjon om hvordan du beskytter deg mot dine kjemikalier - selv om du ikke har en PC i nærheten.
Mer informasjon om Sensor-chemstore...