Fakta om kemikaliearkiv

Ett kemikaliearkiv är ditt företags elektroniska arkiv av säkerhetsdatablad för farliga kemikalier som används i ditt företag. Kemikaliearkiv kan även innehålla informationsblad för andra skadliga ämnen och hälsofarligt biologiskt material.

Varför ett kemikaliearkiv

Arbetsgivare i företag som tillverkar, förpackar, använder eller förvarar farliga kemikalier är skyldiga att skapa ett kemikaliearkiv. Det är också så att krav på ett ämnesregister är förankrade i arbetsmiljölagen. Kravet på ett kemikaliearkiv uppstår som ett resultat av att anställda utsätts för ämnen som kan orsaka hälsorisker.

 

Huvudsyfte

Kemikaliearkivets huvudsyfte är att minska riskerna i samband med användningen av kemikalier och skadliga ämnen, både för hälsa och säkerhet för anställda och miljön. Kunskap om kemikalier gör det möjligt att arbeta säkert och förebyggande, så att risken för skador och negativ miljöpåverkan minskar. Kemikaliearkivet måste skapas innan farliga kemikalier används. Allt arbete som innebär exponering för farliga kemikalier får inte initieras förrän nödvändig information om kemikalierna (eller föroreningarna) erhålls. Om olyckan är ute är kemikaliearkiven en viktig källa till snabb information om hur skadan kan hanteras och begränsas.