Preferenser i säkerhetsdatabladet och teknisk information

 

Priser

Här hittar du priser för utarbetande av säkerhetsdatablad och vår broschyr.

 

Färger

Om så önskas anpassar vi färgerna i säkerhetsdatablad till företagets profil. Vårt förslag är vanligen enligt bolagets hemsida på internet, men kunden kan fritt bestämma önskat färgval. Se exempel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

Nödvändiga uppgifter

( 1 ) För att producera ett säkerhetsdatablad måste vi veta vilka märkepliktiga (farliga) ingridienser som ingår i produkten. De märkepliktiga ingredienserna identifieras vid hjälp av CAS nummer, EC nummer eller index nummer. Du hittar alla de märkepliktiga ingrediensene i databasen til ECHA (European Chemical Agency).
( 2 ) Information om hur produkten används eller vilken funktion produkten har.
( 3 ) Teknisk information, eventuellt ett tekniskt datablad.

 

Vårt verktyg

När vi producerar säkerhetsdatablad använder vi Sensor-chemdoc, som vi har utvecklat själva. Systemet har varit i bruk sedan 1994 och uppdateras kontinuerligt när nya myndighetskrav träder i kraft. I systemet finns klassificeringsverktyg, bibliotek med korrekta standardfraser, översettningsfunktion och onlinekoppling till ECHA-databasen. Sensor-chemdoc ger oss möjlighet att arbeta effektivt så att vi kan konkurrera på pris, kvalitet och leveranstider.

 

Distribution av säkerhetsdatablad till Sensor-portalen

Säkerhetsdatablad distribueras automatiskt til Sensor-portalen när databladet är klart.
För att se säkerhetsdatablad i Sensor-portalen. Tryck här.

 

Logotype och kvalitetssymbol

Logotype och kvalitetssymbol (f.ex. ISO-certifikat) kan sättas på säkerhetsdatabladet.

 

Flera språk

Per idag levererar vi säkerhetsdatablad på följane språk; norska, svenska, danska och engelska.
Önskas andra språk vänligen tag kontakt med oss

 

Andvändning och bruksområden

Vid produktion av säkerhetsdatablad är det viktigt att ha god kunskap om produktens bruksområder och hur produkten er menad att användas. Information inhämtas från tekniska datablad och bruksanvisningar.

 

Koppling mot ECHA-databasen og klassificering.

För att kunna bestämma riktig klassificering för en produkt är det helt avgjörande att korrekt information inhämtas. För att möta alla krav er vårt system uppkopplat online till ECHA (The European Chemicals Agency) så att riktig klassificering alltid kan bestämmas.

 

Utformning och regelverk

Våra säkerhetsdatablad produceras enligt europeiska regelverk CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) samt REACH bilaga II. CLP är den europeiska versionen av FN’s GHS (Gobal Harmonized System for classification and labelling of chemicals).

 

Kompatibelt med andra kemikaliesystem

I REACH bilaga II anges minimumkrav för vilka fält på ett säkerhetsdatablad som skall finnas och hur dessa skall namnges och numreras. Layoutmässigt är våra säkerhetsdatablad kompatibla med alla andra uppdaterade system på marknaden.

 

Dokumentation och spårbarhet

När ett säkerhetsdatablad produceras är det viktigt att kunna dokumentera informationen och de källor som har använts, för att klassificeringen och innehållet i säkerhetsdatabladet skall kunna efterprövas. Alla relevanta dokument lagras i vårt system.