Tekniske Datablader

Pris

Prisen på teknisk datablad finner du i prislisten. Prisen er uavhengig av hvor omfattende du ønsker det tekniske databladet og inkluderer korrigeringer inntil du er fornøyd med resultatet.

Format

Databladet blir levert i følgende formater:

  • PDF (.pdf)
  • Word (.docx)
  • Bilde for utskrift (.jpeg)


Layout (i)

Dette oppsettet ligner på våre sikkerhetsdatablader. Eksempel

Datagrunnlag

  • Primær, sekundær farger
  • Databladet fra leverandøren
  • Bilde av produktet

Om det er ønskelig lager vi et fargeforslag ut fra din hjemmeside.
Har du spørsmål om datagrunnlaget eller andre spørsmål om våre tekniske datablader,
kan du kontakte Per Krotseng på +47 984 23 795 eller per@sensor.asLayout (ii)

Dette layoute har et mer minimalistisk oppsett med mulighet for
tilpasset firmabanner. Eksempel

Datagrunnlag

  • Primær, sekundær farger
  • Databladet fra leverandøren
  • Bilde av produktet
  • Firmabanner bilde eller temabilde relatert til produktet

Firmabanner er bildet øverst på eksempelet, det blir best om bildet har et størrelseforhold
på 1:5. Om det er ønskelig lager vi et fargeforslag ut fra din hjemmeside.
Har du spørsmål om datagrunnlaget eller andre spørsmål om våre tekniske datablader,
kan du kontakte Per Krotseng på +47 984 23 795 eller per@sensor.as