Beställ säkerhetsblad för expressleverans med Sensor-express

Sensor-express skickar ett erbjudande på produktion eller revision av ett säkerhetsdatablad. Sensor-express hämtar nödvändig information från ett existerande säkerhetsdatablad, och den information som anges i formuläret under.

Ordinarie pris är SEK 2150,- och leveranstiden är vanligen innom 3 dagar. Efter att ha fyllt i formuläret under kommer du innom kort tid få ett erbjudande från oss. Om du har frågor, kontakta oss per telefon +47 32 77 06 60 eller via e-post: datablad@sensor.as

 

Välj säkerhetsdatablad:
(SDB som ska produceras)

Säkerhetsdatabladets språk:
(önskat språk på nytt SDB)

Produktnamn: Hämta produktnamn ifrån bifogat säkerhetsdatablad
 
Användning: Hämta användning från bifogat säkerhetsdatablad
 
Producent/leverantör: Hämta leverantörinformation från bifogat säkerhetsdatablad
 
Producent/leverantör e-post:
Faroangivelse: Produkten ska märkes så att det vill framgå av det nya säkerhetsdatabladet
Produkten är redan märkt som det framgår av bifogat säkerhetsdatablad
Produktet är redan märkt som det framgår av följande dokument/foto:
  Produkten är redan märkt med följande klassificering:
Konsumenter: Produkten säljs till, och är avsedd för privatpersoner och industriell andvänding
Produkten är bara beräknat för industriell andvänding
Funktion och förordning: Tvättmedel - omfattas av tvättmedelförordningen
  Kosmetisk produkt- omfattas av kosmetikförordningen
  Biocid - omfattas av biocidförordningen
  Vi ber Sensor Chemcontrol värdera vilken förskrift produkten omfattas av
 
  Lägg till ny logga, pris SEK 300,-
 
Etikett förslag Beställ förslag till varningsetikett, pris SEK 600,-
  Beställ förslag till Varningsetikett för förpackning < 125ml. Pris SEK 600,-
Sensor-portalen: Säkerhetsdatabladet distribueras utan kostnad till Sensor-portalen
Word dokument Säkerhetsdatabladet leveras både i Word och PDF format , pris SEK 300,-
Sensor-pluss avtal Vi vill ha, eller har redan ingått Sensor-plus avtal vilket ger 10% pris rabatt.
Pris-garanti: Vi har funnit lägre prise på följande internetadress:
Adress på faktura: Hämta adress på faktura från bifogat säkerhetsdatablad
 
Kontaktperson
Kontakt e-post