Kurs og opplæring


Kurs/workshop i utarbeidelse av sikkerhetsdatablader

Avhengig av interesse, planlegger vi å avholde et 1 dags kurs i utarbeidelse av sikkerhetsdatablader. Kurset vil være praktisk rettet, og vi legger opp til at alle deltagerne selv ferdigstiller et sikkerhetsdatablad.
På kurset benytter vi vårt system Sensor-chemdoc, deltagere bør derfor ha egen bærbar PC hvor vi på forhånd installerer programmet.
Sensor-chemdoc er inkludert i kurset og installeres med en lisens som er gyldig i 2 måneder. Deltagere som allerede har lisens kopierer programmet inn på sin datamaskin.

Målgruppe:
Kurset passer for alle som leser og utarbeider, eller bare vil vite mer om sikkerhetsdatablader. Kurset passer også for de som jobber med stoffkartotek, gjennomfører risikoanalyser og substitusjon av farlige kjemikalier.

Program:

  • 09:00 Kort introduksjon til systemet Sensor-chemdoc.
  • Hvordan finne frem i regelverket - CLP forskriften, REACH Vedlegg II, grenseverdier, Avfall-, Biocid-, Vaske-, Legemiddel- og Kosmetikkforskriften.
  • Produktdeklarasjon - Altinn.
  • Informasjonskilder - ECHA, Lovdata, IFA, Gestis, etc.
  • Utarbeidelse punkt for punkt - et praktisk eksempel.
  • 11:30 Lunsj.
  • Deltagere utarbeider sikkerhetsdatablader.
  • Spørsmål og svar.
  • Deltagere utarbeider sikkerhetsdatablader.
  • 15:30 Oppsummering og avslutning.

Tidspunkt:
Bestemmes når antall deltagere fylles opp, men er planlagt medio mars 2019.

Pris:
NOK 4650,- inludert lunsj.


Meld din interesse på telefon: +47 32 77 06 60 eller e-post: helpdesk@sensor.as